IG İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) VERİ ERİŞİM MODÜLÜ

  • İzin verilen tarihe kadar mevcut veri tabanının İleti Yönetim Sistemi’ne  (İYS) aktarılması,
  • Anlık izin ekleme veya değişiklik yapma
  • Anlık izin durumu sorgulama
  • Günlük raporlama
  • Marka ve bayi yönetimi
  • Anlık mutabakat