IG İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) VERİ YÖNETİM MODÜLÜ

 • İzin verilen tarihe kadar mevcut veri tabanının İleti Yönetim Sistemi’ne  (İYS) aktarılması,
 • Anlık izin ekleme veya değişiklik yapma (telefon ve e-posta verisi onay kodu ile eklenmektedir.),
 • Anlık izin durumu sorgulama,
 • Günlük raporlama,
 • Marka ve bayi yönetimi,
 • Anlık mutabakat,
 • Çağrı merkezi, e-posta veya kısa mesaj ile müşteriden onay/ret alınması,
 • SMS, e-posta ve çağrı iletisi gönderimi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) doğrultusunda açık rıza beyan formu ve aydınlatma yükümlülüğü formu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İspat yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için kayıtların saklanacağı saklama alanı kullanımı,
 • API entegrasyonu ile API hesabı oluşturabilme ve sınırsız entegrasyon,
 • API entegrasyonu üzerinden farklı zaman aralıkları ve filtrelere göre raporlar alabilme,
 • İzin kanalı/izin kaynağı/marka/bayi/tarih bazında izin raporları alabilme,
 • Marka/bayi adına İleti Gönder kullanıcıları tanımlayabilme ve yetkilendirebilme,
 • Hizmet sağlayıcının markaları altındaki bayilerine yetki bazında erişim sağlaması,
 • Bayiler için marka adına İleti Gönder modülünü kullanabilme,
 • Alt kullanıcı hesapları oluşturabilme,
 • Kullanıcı bazlı rol ve yetki tanımlayabilme,
 • Alt kullanıcıların görebileceği verileri sınırlandırma, böylece Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) göre yetki matrisi oluşturabilme,
 • Hizmet sağlayıcının web sitelerinde topladığı telefon ve e-posta verilerinin, onay kodu ile doğrudan İYS sistemine aktarılması için api entegrasyonu,
 • Hizmet sağlayıcının ihtiyaçlarına göre ek özellik ekleyebilme.